vrijdag 27 april 2012
English translation and "the making of Domus Serica" belowDomus Serica 2Domus Serica 2 Beeld 6Domus Serica 2 Beeld 5


Domus Serica 2 Beeld 4
Domus Serica 2 Beeld 3
Domus Serica 2 Beeld 2

Domus Serica 2 Beeld 1


Domus Serica 1


Domus Serica 1  Beeld 1


Domus Serica 1  Beeld 2Domus Serica 1  Beeld 3

Domus Serica 1  Beeld 4Domus Serica 1  Beeld 5


 Domus Serica 1  Beeld 6Hoe het werkt: Een interview met Alexander Lichtveld.
Ik heb een bijzonder project bedacht.

O, wat dan.

Ik ga elke twee maanden een nieuw beeld maken.

Wat is daar zo nieuw aan dat doe je toch al zo’n 30 jaar?

Dat is zo, maar ik ga nu elke twee maanden één klein beeld maken van rond de 14x13 cm. en 7cm. hoog, maar de maat is elke keer iets anders.
Ik kwam op het idee omdat ik iets soortgelijks voor Liesbeth van der Pol heb gemaakt, en merkte dat er brede belangstelling is voor kleinere beelden.

O, hoe werkt dat dan?

Heel eenvoudig; ik maak 12 maanden lang elke twee maanden één nieuw beeld.
De koper betaalt elke 1e van de twee maandelijkse periode , waarna het beeld geleverd wordt.
De deelname tijd is 12 maanden, en na afloop zijn er 6 beelden geleverd.

Dat zal dan wel kostbaar zijn.

Je betaalt € 150,- per twee maanden incl. de btw. In totaal dus € 900,-

En wat krijg je dan precies?

Dat wordt een verrassing. 
Eigenlijk is het net als een abonnement op een maandblad, je kent de makers maar niet de inhoud van elk nummer. 
Maar degenen die mijn werk kennen, weten dat architectuur een inspiratie bron voor mij is.
De beelden krijgen verschillende kleuren.
Het uitgangspunt is om 3 of 4 periodes van 12 maanden elke twee maanden een beeld te maken, dus uit eindelijk zullen er 18 of 24 verschillende beelden zijn.

Je krijgt dus in de eerste instantie 6 beelden, 1 per twee maanden.
Als je dan weer voor de volgende serie inschrijft, weer 6 beelden, 1 per twee maanden.


Een serie duurt dus één jaar.
Bij elkaar vormen ze een soort stadslandschap.

Op de foto zie je het eerste beeld van Domus Serica 1, maar daarna wordt het elke maand een verrassing!
Elk beeld is genummerd en gesigneerd en voorzien van een datum.
Op dit blog zijn uiteindelijk na één jaar alle beelden te zien.

Waarvan ga je ze maken?

Ik maak ze van steengoed klei met een engobe en bak dat.
Elk beeld maak ik met de hand en dus niet uit een mal, daardoor zijn er kleine verschillen tussen de beelden onderling.
Het zijn dus strikt genomen geen unica, maar het is ook niet een serie, maar een serica.

Hoeveel maak je er van?

Net zo veel als er mensen zijn die er aan mee doen, met een maximale oplage van 20 stuks.Domus Serica 1 is met het maximale aantal van 20 deelnemers gestart in juni 2012.
Domus Serica 2 is met het maximale aantal van 20 deelnemers gestart in okt. 2013

 voor meer informatie mail naar: 
English translation:

Alexander Lichtveld interview

I have a new idea for a special project.

Tell me all about it.

I’m going to make a new sculpture every  two months.

What’s new about that – haven’t you done that already for the last thirty years?

That’s right - but this time, I’m going to produce a small scale sculpture of 6 x 5 and 3 inches high, 
with somewhat different measurements every time. 
Working for Liesbeth van der Pol, who gave me a commission, I found out that there is a serious intrest
in small sculptures

Tell me - how does that work?

Very simple – for twelve months I make a new sculpture every two months.
The client pays every first day of the two- month period, after which the sculpture is delivered.
Minimal participation time is a year, which means six sculptures all together.

That must be pretty expensive.

You pay € 150 a month, including VAT, so the total is € 900.

And what do you get for that, exactly?

That is a surprise. 
Actually, it’s like a subscription to a monthly magazine, 
you know the makers but not the content of each issue. 
But people who are familiar with my work know that architecture is a source of inspiration for me.
The sculptures in every period of twelve  months will have an other color.
The principle is to produce three or four series of twelve months with a sculpture every two months, 
so in the end there will be eighteen or  twenty-four sculptures in different colors.

So you get six sculptures, once every two months, to begin with.
When you extend your subscription, again six sculptures, once every two months.


One project takes one year.
Together, the work forms a kind of "urban landscape".The picture shows the first work of the Domus Serica. After that there will be a surprise every month.

Each piece is numbered and signed and dated.

Every month one sculpture is added, and the whole project can be followed.What are you going to make them of?They’re made of stoneware clay with engobe and fired.

Each sculpture is made by hand, not from a mold, so there will be slight differences.

Strictly speaking, they are not unique pieces, but not a series either. That’s why I call it serica.How many are you going to make?

As many as there are participants, with maximum of twenty.
                                         Domus Serica 1 has started in june 2012 with  twenty participants.

Domus Serica 2 has started in oct.  2013  with  twenty participants.


 for more information, go to: 


a.lichtveld@chello.nl     
                                                                                        "The making of" Domus Serica 2

De eerste aanzet voor de tweede serie.                                                               


                                                                            

                                                                                       "The making of" Domus Serica 1dinsdag 22 mei
                       
zondag 27 mei 
dinsdag 29 mei
dinsdag 5 juni

maandag 11 juni
het gereedschap
28 juni werken in de oven
Het eerste beeld verzend klaar!
                                                                                                         "The making of" Domus Serica 1 beeld 2Voorbereidingen voor het tweede beeld.
Uit deze 20 kg klei komen straks de volgende 20 beelden.
9 juli
11 juli


12 juli
    
9 aug.
kleurlaag aangebracht en afgewerkt
                                            
                                                                      
             


19 aug. Het 2e beeld is klaar!   "The making of" Domus Serica 1 beeld 3

19 aug.
De onderdelen van het 3e beeld.
28 aug.
tipje van de sluier
20 sept.
kleur er op, en nu nog afwerken.
29 sept beeld 3 is klaar.
     

"The making of" Domus Serica 1 beeld 4 


7 okt.
Het vormloze begin
8 okt.
Uit deze plakken worden de 20 beelden gesneden


15 okt.
De beelden beginnen langzaam vorm te krijgen

22 okt.
En een kleur wordt aangebracht.
23 okt.
De afwerking
27 okt.
Het laatste stadium; de oven in.
27 okt.
Oven op 1100 gr. C en de knop op on.


                                                                              

                                                                                               190 uur later: Beeld nr 4 is klaar.


Op bezoek bij Paul Mertz

                                  


                                                                                   "The making of" Domus Serica 1 beeld 5


2 nov.
De start van beeld 5


15 nov.

20 nov.

25 nov.


2 dec.

2 dec.